seminář

Štíhlá a efektivní veřejná správa

nový termín
Termín:
2. března 2020
Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Cena: 1 150,- Kč včetně DPH

Kvalitní, štíhlá a efektivní veřejná správa

Česká společnost pro jakost připravuje seminář Štíhlá a efektivní veřejná správa. Obsah semináře bude zaměřen na správné a přínosné zavádění systémů managementu kvality do organizací veřejné správy, kdy vytvořený systém má pomáhat pracovníkům těchto organizací a zlepšovat to, jak zákazníci vnímají kvalitu poskytovaných služeb.

Dalším tématem semináře budou možnosti aplikování ve světě osvědčených praxí štíhlé administrativy, které umožňují prokazatelně zvyšovat efektivnost a hospodárnost fungování organizací a ještě více posilovat kvalitu služeb.

Program

9:00-10:30
Možné přístupy k implementaci kvality ve veřejné správě

  • Přístupy k implementaci kvality v samosprávě, Lenka Švejdarová, MVČR
  • Zkušenosti se zaváděním, udržování a zlepšováním systému integrovaného managementu, M. Paclík – Úřad průmyslového vlastnictví
  • Zkušenosti se zavádění a zlepšováním systému kvality na MÚ Hranice, Vladimír Vyplelík, Dana Hlavinková
  • Systém managementu kvality z pohledu státního podniku, E.Horčík, Diamo s.p.

11:00-12:00
Jak na systém, který pracuje pro Vás a ne vy pro něj
Efektivní systém managementu kvality podle ISO 9001:2015. Jak v úřadě zavést systém managementu kvality tak, aby dominovaly jeho přínosy pro praktické fungování úřadu a pro vnímanou kvalitu poskytovaných služeb a byly minimalizovány vnímané negativní souvislosti se zaváděním systému (nové pracovní úkoly, byrokracie atd.).
Ondřej Hykš, Elena Stibůrková

12:00-12:45 Přestávka na oběd

12:45 – 13:30
Štíhlá administrativa
Jak přenést pozitivní zkušenosti se zaváděním přístupů štíhlé výroby a štíhlého řízení do oblasti služeb a fungování veřejné správy a dosahovat zásadně vyšší úrovně interní výkonnosti a efektivnosti fungování úřadů.
Ondřej Hykš

13:30-14:00
Best practice v oblasti nákupu a řízení IS ve veřejné správě,
Jan Zeman – odborník a soudní znalec v oblasti informační bezpečnosti

14:00-14:30
Praktické zkušenosti s řízením dokumentů na úřadě,
František Levandovský - Institut průmyslového managementu, spol. s r. o.

14:30 – 14:45
Amabsador kvality České republiky – představení soutěže
Petr Koten - výkonný ředitel České společnosti pro jakost

Způsoby implementace ve veřejné správě

Představíme Vám širokou škálu možnosti, jak do organizací ve veřejné správě implementovat zásady a principy řízení kvality. Od relativně jednoduchých přístupů pro začínající organizace, po komplexní systémová řešení, která propojují jednotlivé principy a nástroje do systému, který řeší kvalitu poskytovaných služeb i efektivnost vnitřního fungování organizace.

Budou prodiskutovány přínosy zavádění přístupů managementu kvality do veřejné správy a bariéry pro zavádění těchto přístupů.

Jak na systém, který pracuje pro Vás a ne vy pro něj

Efektivní systém managementu kvality podle ISO 9001:2015. Jak v organizaci ve veřejné správě zavést systém managementu kvality tak, aby dominovali jeho přínosy pro praktické fungování organizace a pro vnímanou kvalitu poskytovaných služeb a byly minimalizovány vnímané negativní souvislosti se zaváděním systému (nové pracovní úkoly, byrokracie atd.).

Štíhlá a efektivní veřejná správa

Jak přenést pozitivní zkušenosti se zaváděním přístupů štíhlé výroby a štíhlého řízení do oblasti služeb a fungování veřejné správy a dosahovat zásadně vyšší úrovně interní výkonnosti a efektivnosti fungování organizací.

V závěrečné diskuzi semináře budou probírána jednotlivá témata a zmíněné přístupy z pohledu praxe a na základě zkušeností přítomných účastníků.

seminář

Štíhlá a efektivní veřejná správa

Termín: 2. března 2020 nový termín
Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Odborný garant: Ing. Ondřej Hykš
Cena: 1 150,- Kč včetně DPH